Pokyny ke stažení v pdf

Pokyny ke stažení v doc

Šumperský divočák

 

Holba Mistrovský víkend 2011

 

Hi-Tec Mistrovství ČR štafet 2011

Veteraniáda ČR štafet 2011

 

Hi-Tec Mistrovství ČR klubů 2011

www.polarcz.cz Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2011

Veteraniáda ČR klubů 2011

 

POKYNY

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)
Datum: 8. (sobota) – 9. (neděle) října 2011
Centrum / shromaždiště: hájenka Střítež (10 km JZ od Mohelnice) // mapa
Shromaždiště není kryté, ale je zde vyčleněný dostatek místa pro postavení oddílových stanů. Nestavte prosím oddílové stany mimo pořadatelem vymezené území.
Druh závodu:  sobota
Hi-Tec Mistrovství ČR štafet 2011
Veteraniáda ČR štafet 2011
Hi-Tec Český pohár štafet, Hi-Tec Česká liga klubů
Veřejný závod štafet
neděle
Hi-Tec Mistrovství ČR klubů 2011
www.polarcz.cz Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2011
Veteraniáda ČR klubů 2011
Hi-Tec Česká liga klubů
Veřejný závod družstev
Kategorie:  sobota / štafety
Hi-Tec Mistrovství ČR štafet
D18, D21, H18, H21 (tříčlenné klubové štafety)
Veteraniáda ČR štafet
D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180 (tříčlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší; hodnoceny budou pouze klubové štafety)
Veřejný závod štafet
D14, H14 (tříčlenné štafety; startovat mohou i štafety, které nejsou klubové)
OPEN (tříčlenné štafety; nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)
neděle / družstva
Hi-Tec Mistrovství ČR klubů
DH18, DH21 (sedmičlenné klubové štafety; musí startovat alespoň 3 ženy; na sudém úseku musí běžet žena)
www.polarcz.cz Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva
DH14 (osmičlenné štafety oblastních výběrů; pořadí úseků – kategorie H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14)
Veteraniáda ČR klubů
HD175, HD225, HD275 a HD300 (pětičlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety; musí startovat alespoň 2 ženy; podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší; na sudém úseku musí běžet žena)
Veřejný závod družstev
OPEN (pětičlenné štafety; nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)
Parkování: organizované pořadatelem, na louce soukromého majitele při silnici č. 644 mezi obcemi Vacetín a Veselí // mapa.
Bude vybíráno parkovné 50 Kč/automobil za oba dny.
Autobusy mohou vyložit závodníky na silnici č. 644 u odbočky na Střítež (bude označeno cedulemi). Poté mohou autobusy parkovat v obci Loštice, kde jsou dostatečné prostory pro jejich parkování. Při vyložení závodníků obdrží řidič plánek.
Vzhledem k velké vzdálenosti shromaždiště od parkoviště (1 800 m) bude v sobotu pořadateli organizován odvoz oddílových stanů z parkoviště na shromaždiště.
První odjezd pořadatelského automobilu s vlekem směr shromaždiště je plánován na 9:30. Další odjezdy budou následovat vždy po naplnění kapacit pořadatelského automobilu, nejméně však každých 15 minut.
Místo odložení oddílových stanů se bude nacházet při cestě spojující parkoviště a shromaždiště a v terénu bude vyznačeno.
Místo odběru oddílových stanů se bude nacházet při vstupu na shromaždiště a v terénu bude vyznačeno.
V případě deště bude místo odložení i místo odběru oddílových stanů kryto stanem.
Případné další pokyny týkající se dopravy osobních stanů na shromaždiště vám podá obsluha parkoviště. 
Cesta na shromaždiště bude značena červenými fáborky.
Prezentace: sobota / štafety
9:30 – 11:00 v centru závodu
neděle / družstva
7:30 – 8:30 v centru závodu (pouze pro ty oddíly, které se nezúčastní sobotního závodu a případné změny)
Soupisky (včetně SI-čipů) na oba závody je nutno vyplnit prostřednictvím přihláškového systému http://www.obhana.cz a to:
-       do pátku 7.10.2011 do 19:00 hodin pro sobotní závod štafet;
-       do soboty 8.10.2011 do 19:00 hodin pro nedělní závod družstev.
Na prezentaci již budou prováděny pouze změny.
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 1 800 m
centrum – start: 0 m
centrum – cíl: 0 m
parkoviště – ubytování: do 15 km
Startovní čísla: Budou vydávána na prezentaci. Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno odstartovat!
sobota / štafety
Rozdělení čísel do kategorií je následující:
Kat. St. číslo Kat. St. číslo
D14 351 - 380 H14 401 - 431
D18 151 - 180 H18 61 - 93
D21 101 - 141 H21 1 - 54
D105 181 - 202 H105 205 - 235
D135 281 - 306 H135 241 - 279
D165 145 - 150 H165 311 - 325
D180 - H180 331 - 341
OPEN 501 - 539  
Počet teček (v případě startovních čísel 195/1.úsek, 202 a čísel 301 a vyšších se jedná o počet divočáků) uvedených na čísle je roven číslu úseku. Všechna startovní čísla se po doběhu v cíli vybírají!
Startovní čísla 1–300 mají označení Hi-Tec a budou v cíli vybírána, startovní čísla 301 a vyšší budou použita výhradně pro tento závod a v cíli se nevybírají.
neděle / družstva
Rozdělení čísel do kategorií je následující:
Kat. St. číslo Kat. St. číslo
DH14 301 - 326 DH225 131 - 171
DH18 71 - 90 DH275 181 - 196
DH21 1 - 61 DH300 201 - 207
DH175 101 - 123 OPEN 211 - 231
V případě čísel do 300 včetně platí, že čísla s jednou tečkou budou použita na 1., 4. a 7. úseku, čísla se dvěma tečkami na 2. a 5. úseku, čísla se třemi tečkami na 3. a 6. úseku (v případě startovních čísel 195/1.úsek, 202 se jedná o počet divočáků).
Startovní čísla nad 300 budou mít označení 1 – 8 v souladu s příslušným úsekem družstva.
Startovní čísla 1–300 mají označení Hi-Tec a budou v cíli vybírána, startovní čísla 301 a vyšší budou použita výhradně pro tento závod a v cíli se nevybírají.
Start: sobota / štafety
hromadný po kategoriích ve vlnách od 12:00
Startovní vlna Kategorie
00 H21
05 D21, H105
10 H18, H165
15 D105, H14, H180
20 D14, D18, D165
25 H135, D135
30 OPEN
Případný hromadný start posledních úseků zbylých družstev bude ohlášen rozhlasem.
neděle / družstva
Případný hromadný start posledních úseků zbylých družstev bude ohlášen rozhlasem.
Startovní vlna Kategorie
0 DH21
5 DH175
10 DH18
15 DH225
20 DH275, DH300
25 DH14
30 OPEN
Hromadný start posledních úseků zbylých družstev (start hanby) bude ohlášen rozhlasem.
Mapa: sobota / štafety
Srnčí hřbet, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav září 2011, mapovali: Jan Vyoral, Zdeněk Janů ml., hlavní kartograf: Jan Vyoral, tisk: laser, rozměr: A3
neděle / družstva
Bystrouška, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav září 2011, mapovali: Jan Vyoral, Miroslav Sikora, hlavní kartograf: Jan Vyoral, tisk: laser, rozměr: A3
Po oba dny jsou mapy pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
Zvláštní mapové značky: zelený křížek vývrat
hnědý křížek plošinka
zelené kolečko výrazný strom
černý křížek jiný umělý objekt
Popisy kontrol:  pouze na mapách.
Terén: převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, místy tráva. Některé z hustníkových partií jsou náletového charakteru a tedy nepravidelných tvarů – velké množství porostových detailů. V prostoru se nachází poměrně hustá nepravidelná síť komunikací všech typů. Vertikálně lze prostor rozdělit na dvě oblasti: centrální plošinu a z ní vybíhající jednotlivá údolí.
Způsob ražení: elektronický – SportIdent. Jeden SI-čip nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. V případě selhání elektronického ražení razí závodníci do R-políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna vždy v pravém dolním rohu mapy.
Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v soupisce. Ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 40 Kč/den.
Vyčítání čipů bude umístěno bezprostředně za cílovým prostorem.
Tratě:  sobota / štafety
Kategorie / úsek Délka [km] Převýšení [m] Kategorie / úsek Délka [km] Převýšení [m]
D14 / 1. úsek 3,1-3,3 65 H14 / 1. úsek 3,7-3,9 85
D14 / 2. úsek 3,1-3,3 65 H14 / 2. úsek 3,7-3,9 85
D14 / 3. úsek 3,1-3,3 65 H14 / 3. úsek 3,7-3,9 85
       
D18 / 1. úsek 5,3-5,5 160 H18 / 1. úsek 6,4-6,5 235
D18 / 2. úsek 5,3-5,5 160 H18 / 2. úsek 6,4-6,5 235
D18 / 3. úsek 5,3-5,5 160 H18 / 3. úsek 6,2-6,3 235
       
D21 / 1. úsek 5,9-6,2 205 H21 / 1. úsek 7,6-7,9 300
D21 / 2. úsek 5,9-6,1 205 H21 / 2. úsek 7,6-7,9 300
D21 / 3. úsek 6,0-6,3 205 H21 / 3. úsek 7,6-7,8 300
       
D105 / 1. úsek 5,4-5,5 110 H105 / 1. úsek 6,1-6,3 225
D105 / 2. úsek 4,1-4,3 95 H105 / 2. úsek 5,4-5,6 200
D105 / 3. úsek 5,3-5,5 110 H105 / 3. úsek 6,1-6,4 225
       
D135 / 1. úsek 4,3 100 H135 / 1. úsek 5,4-5,6 160
D135 / 2. úsek 4,0-4,1 75 H135 / 2. úsek 4,7-4,9 130
D135 / 3. úsek 4,7-4,8 110 H135 / 3. úsek 5,3-5,6 160
       
D165 / 1. úsek 3,8-3,9 85 H165 / 1. úsek 4,7-4,9 135
D165 / 2. úsek 3,8-3,9 85 H165 / 2. úsek 4,2-4,4 110
D165 / 3. úsek 4,3 100 H165 / 3. úsek 4,6-4,8 135
       
OPEN / 1. úsek 4,7-4,8 145 H180 / 1. úsek 3,9-4,0 95
OPEN / 2. úsek 4,7-4,8 145 H180 / 2. úsek 3,4 70
OPEN / 3. úsek 4,7-4,8 145 H180 / 3. úsek 4,4-4,5 80
neděle / družstva
Kategorie / úsek Délka [km] Převýšení [m] Kategorie / úsek Délka [km] Převýšení [m]
DH14 / 1. úsek 4,4-4,7 140 DH175 / 1. úsek 6,9-7,1 240
DH14 / 2. úsek 3,7-3,9 90 DH175 / 2. úsek 4,6-4,7 155
DH14 / 3. úsek 3,6-3,6 80 DH175 / 3. úsek 6,0-6,1 190
DH14 / 4. úsek 3,2-3,3 80 DH175 / 4. úsek 5,1-5,2 185
DH14 / 5. úsek 3,2-3,3 80 DH175 / 5. úsek 7,1-7,3 240
DH14 / 6. úsek 3,6-3,6 80    
DH14 / 7. úsek 3,7-3,9 90 DH225 / 1. úsek 5,1-5,3 190
DH14 / 8. úsek 4,4-4,7 140 DH225 / 2. úsek 3,8-3,9 130
    DH225 / 3. úsek 4,5-4,6 115
DH18 / 1. úsek 6,3-6,5 225 DH225 / 4. úsek 3,7-3,9 130
DH18 / 2. úsek 5,2-5,4 225 DH225 / 5. úsek 5,4-5,5 190
DH18 / 3. úsek 5,3-5,4 160    
DH18 / 4. úsek 4,2-4,4 115 DH275 / 1. úsek 4,3-4,4 175
DH18 / 5. úsek 7,3-7,4 245 DH275 / 2. úsek 3,5-3,7 140
DH18 / 6. úsek 5,2-5,4 225 DH275 / 3. úsek 3,7-3,8 165
DH18 / 7. úsek 6,2-6,5 225 DH275 / 4. úsek 3,5-3,7 140
    DH275 / 5. úsek 4,2-4,3 175
DH21 / 1. úsek 9,1-9,3 310    
DH21 / 2. úsek 6,0-6,2 230 DH300 / 1. úsek 3,7-3,8 155
DH21 / 3. úsek 7,2-7,4 240 DH300 / 2. úsek 2,9-3,0 120
DH21 / 4. úsek 5,2-5,3 165 DH300 / 3. úsek 3,7-3,8 160
DH21 / 5. úsek 6,3-6,4 200 DH300 / 4. úsek 2,9-3,0 120
DH21 / 6. úsek 6,0-6,2 230 DH300 / 5. úsek 3,8-3,8 155
DH21 / 7. úsek 9,1-9,4 310    
OPEN / 1. úsek 5,1-5,3 190
OPEN / 2. úsek 3,8-3,9 140
OPEN / 3. úsek 4,5-4,6 130
OPEN / 4. úsek 3,8-3,9 140
OPEN / 5. úsek 5,3-5,5 190
Povinné úseky:  start -> začátek orientace (mapový start),
divácký úsek,
sběrná kontrola (číslo 100) -> cíl.
Blíže viz plánky center.
Povinné úseky jsou značeny koridory. Dodržování povinných úseků bude kontrolováno pořadateli. V případě jejich nedodržení bude závodník diskvalifikován.
Divácký úsek:  po oba dny začíná uzlovou kontrolou a vede přes shromaždiště (viz plánky center).
Zak. prostory:  veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu a divácké (pouze v neděli) kontroly (viz plánek). Platí zákaz vstupu do oplocenek. Nedodržení zakázaných prostor bude trestáno diskvalifikací.
Průběh závodu:  Závodníci 1. úseků startují hromadně z vymezeného prostoru, kam se po vynulování a zkontrolování SI-čipu dostaví 3 minuty před startem své kategorie.
Upozorňujeme na částečně odlišnou organizaci shromaždiště při startu prvních úseků po oba dny – viz plánky!
Všechny kategorie absolvují koridorem vyznačený povinný úsek od místa hromadného startu/předávky k mapovému startu, který je vyznačen transparentem START.
Všechny kategorie probíhají diváckou kontrolou a následně koridorem vyznačeným diváckým úsekem přes shromaždiště, poté nabíhají do závěrečné části tratě, která trvá cca 6 – 10 minut v sobotu a 5 – 12 minut v neděli (hlídejte si průběh vašich předběžců).
Ze sběrné kontroly běží závodníci koridorem vyznačený povinný úsek. V terénu označeném místě odhazují mapu. Po naražení cílové kontroly dotykem rukou předávají štafetu.
Závodníci 2. a dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip.
Závodníci 2. a dalších úseků si po předávce odebírají mapu samoobslužně ve vyznačeném prostoru (mapa je viditelně označena číslem štafety a úseku – jednotlivé úseky jsou barevně odlišeny) a koridorem pokračují na mapový start, který je vyznačen transparentem START.
U závodníků posledních úseků rozhoduje o umístění pořadí na cílové čáře. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI-čipu do cílové jednotky.
Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip.
Vzorový start prvních úseků a vzorová předávka bude provedena v sobotu (štafety) v 11:45 a v neděli (družstva) v 9:15.
Schéma shromaždiště: sobota / štafety
planek_sobota_vse.jpg, 241kB
planek_sobota_start_1.jpg, 233kB
neděle / družstva
planek_nedele_vse.jpg, 193kB
planek_nedele_start_1.jpg, 189kB
Občerstvení:  v cíli po doběhu voda se sirupem.
Časový limit:  sobota / štafety
270 minut, uzavření cíle v 16:30.
neděle / družstva
480 minut, uzavření cíle v 16:30.
Zdravotní služba:  závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Stánkový prodej:  stánek Pivovaru Holba (pivo, kofola),
bufet v centru s teplými nápoji (čaj, svařák),
bufet v centru s klasickým sortimentem (hranolky, bramboráky, klobásy, kuře, guláš, teplé nápoje, cukrovinky),
v neděli Šalátikův burčák,
prodejní stánky Kazboš, Klimatex a Newline.
Mytí:  v centru cisterna s vodou a lavory.
WC:  TOI-TOI v centru, neznečišťujte okolí centra.
Výsledky:  průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru. Konečné výsledky budou zveřejněny na webu závodu. Vedoucí oddílů si mohou objednat výsledky v tištěné podobě za poplatek 50 Kč.
Výdej map:  výdej map v neděli, po hromadném startu zbývajících úseků.
Vyhlášení vítězů:  sobota / štafety
cca v 15:00. Bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích.
Současně proběhne i vyhlášení dlouhodobých soutěží za sezónu 2011: Žebříček A v OB, Český pohár v OB, Sprint cup a Český pohár veteránů.
neděle / družstva
cca v 15:00. Bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích.
Současně proběhne i vyhlášení dlouhodobých soutěží za sezónu 2011: Hi-Tec Český pohár štafet v OB a Hi-Tec Česká liga klubů v OB.
Protesty: písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (Jakub Halama, A. Kašpara 1, 787 01 Šumperk).
Jury:  Pavel Košárek (AOP), Radim Ondráček (EKP), Milan Venhoda (SJI)
Ubytování: tělocvična (v případě velkého množství ubytovaných také třídy) v Základní škole Mohelnice (ulice Vodní 248/27)
tělocvičny v Základní škole Loštice (ulice Komenského 17).
Při prezentaci obdrží každý ubytovací průkaz (osoba/noc) s vyznačením místa ubytování a mapku Mohelnice či Loštic.
Prosíme ubytované, aby tento poukaz nosili stále při sobě, bude kontrolován pořadateli při ubytování a může být kontrolován zástupci škol.
  Obě školy budou otevřeny v sobotu od 16:00. V neděli je nutné školu opustit do 10:00. Vstup do tělocvičny (tříd) pouze po přezutí. Udržujte čistotu. Dbejte nočního klidu.
Upozornění:  provozování prodejní nebo propagační činnosti v rámci závodů pouze se souhlasem ředitele závodů.
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011.
Poděkování: pořadatelé děkují zástupcům organizace Lesy Města Mohelnice, která je správcem hájenky Střítež a převážné části prostoru, v němž se závody budou odehrávat, za vstřícný přístup při pořádání.
Hlavní pořadatelé:  sobota / štafety
ředitel: Pavel Paloncý
hlavní rozhodčí: Jakub Halama (R1)
stavitelé tratí: Zdeněk Janů (R2), Lukáš Růžička (R2)
neděle / družstva
ředitel: Pavel Paloncý
hlavní rozhodčí: Jakub Halama (R1)
stavitelé tratí: Petr Turczer (R1), Jaromír Šrámek (R2)
Pavel Paloncý Jakub Halama
ředitel závodů hlavní rozhodčí