Rozpis v *pdf.

Rozpis v *doc.

 

Šumperský divočák

 

Holba Mistrovský víkend 2011

 

Hi-Tec Mistrovství ČR štafet 2011

Veteraniáda ČR štafet 2011

 

Hi-Tec Mistrovství ČR klubů 2011

www.polarcz.cz Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2011

Veteraniáda ČR klubů 2011

 

 

Společný ROZPIS

 

 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:      Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)

 

Datum:                 8. (sobota) – 9. (neděle) října 2011

 

Centrum:              hájenka Střítež (10 km JZ od Mohelnice) // mapa

 

Druh závodu:        sobota

Hi-Tec Mistrovství ČR štafet 2011

Veteraniáda ČR štafet 2011

Hi-Tec Český pohár štafet, Hi-Tec Česká liga klubů

Veřejný závod štafet

 

neděle

Hi-Tec Mistrovství ČR klubů 2011

www.polarcz.cz Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2011

Veteraniáda ČR klubů 2011

Hi-Tec Česká liga klubů

Veřejný závod družstev

 

Kategorie:             sobota / štafety

                            Hi-Tec Mistrovství ČR štafet

D18, D21, H18, H21 (tříčlenné klubové štafety), právo startu:

a)      všechny štafety, které jsou umístěny v průběžném hodnocení Hi-Tec Českého poháru štafet po 6 kolech (z 6 závodů se hodnotí 3 nejlepší výsledky) v kategorii D18 a H18 do 30. místa, v kategorii D21 do 35. místa a v kategorii H21 do 45. místa;

b)      nejlepší štafeta z oblastního mistrovství štafet v každé kategorii, která nezískala právo startu podle odst. a), podmínkou je zaslání výsledků oblastních mistrovství štafet do 12. 9. 2011 soutěžní komisi OB.

 

Veteraniáda ČR štafet

D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180 (tříčlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší; hodnoceny budou pouze klubové štafety)

 

 

Veřejný závod štafet

D14, H14 (tříčlenné štafety; startovat mohou i štafety, které nejsou klubové)

OPEN (tříčlenné štafety; nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)

 

neděle / družstva

Hi-Tec Mistrovství ČR klubů

DH18, DH21 (sedmičlenné klubové štafety; musí startovat alespoň 3 ženy; na sudém úseku musí běžet žena)

 

www.polarcz.cz Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva

DH14 (osmičlenné štafety oblastních výběrů; pořadí úseků – kategorie H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14)

 

Veteraniáda ČR klubů

HD175, HD225, HD275 a HD300 (pětičlenné klubové štafety; číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety; musí startovat alespoň 2 ženy; podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší; na sudém úseku musí běžet žena)

 

Veřejný závod družstev

OPEN (pětičlenné štafety; nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)

 

Přihlášky:             do středy 21.9.2011 přihlašovacím systémem: http://www.obhana.cz

Ve výjimečných případech e-mailem: likas(at)ksu.cz. Přihláška je platná po obdržení reply.

                            Dodatečné přihlášky budou přijímány do neděle 25.9.2011 za dvojnásobné startovné.

 

Vklady:                 sobota / štafety

D18, D21, D105, D135, D165, D180, H18, H21, H105, H135, H165, H180      480,- Kč

D14, H14, OPEN                                                                                      300,- Kč

 

neděle / družstva

DH14                                                                                                       600,- Kč

DH18, DH21                                                                                             990,- Kč

DH175, DH225, DH275, DH300                                                                  660,- Kč

OPEN                                                                                                      500,- Kč

 

zapůjčení SI-čipu (za den)                                                                          40,- Kč

 

                            Veškeré platby zasílejte na účet:

                            Název účtu:              Klub vytrvalostních sportů Šumperk

                            Adresa:                   Králec 29, 788 20 Dolní Studénky

                            Číslo účtu:               166558258/0600

                            Banka:                    GE Money bank, pobočka Šumperk

                            Var. symbol:                        10XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB

 

                            Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

 

Prezentace:          sobota

9:30 – 11:00 v centru závodu

 

neděle

7:30 – 8:30 v centru závodu

 

Soupisky na oba závody je nutno vyplnit prostřednictvím přihláškového systému http://www.obhana.cz a to:

-          do pátku 7.10.2011 do 19:00 hodin pro sobotní závod štafet;

-          do soboty 8.10.2011 do 19:00 hodin pro nedělní závod družstev.

Na prezentaci již budou prováděny pouze změny.

 

 

 

Vzdálenosti:         parkoviště – centrum: 1 800 m

                            centrum – start: 0 m

centrum – cíl: 0 m

parkoviště – ubytování: do 15 km

 

Start:                    sobota / štafety

                            hromadný po kategoriích ve vlnách od 12:00

 

neděle / družstva

hromadný po kategoriích ve vlnách od 9:30

 

Mapa:                   sobota / štafety

nová, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav září 2011, hlavní kartograf: Jan Vyoral, tisk: laser, rozměr: A3

 

neděle / družstva

nová, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav září 2011, hlavní kartograf: Jan Vyoral, tisk: laser, rozměr: A3

 

Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

 

Způsob ražení:     SportIdent.

Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v soupisce. Ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 40 Kč/den.

Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.

 

Terén:                   převážně jehličnatý les s dobrou průběžností. Některé z hustníkových partií jsou náletového charakteru a tedy nepravidelných tvarů. V prostoru se nachází poměrně hustá nepravidelná síť komunikací všech typů. Vertikálně lze prostor rozdělit na dvě oblasti: centrální plošinu a z ní vybíhající jednotlivá údolí.

 

Parkování:            organizované pořadatelem, na louce soukromého vlastníka ve vzdálenosti 1 800 m od centra // mapa.

 

Ubytování:            pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně v Mohelnici. Cena za osobu a noc 70,- Kč.

                            Požadavky na ubytování uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.

Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu.

Ubytování na postelích pořadatel nezajišťuje.

Nocování v centru závodů není možné.

 

Stravování:           v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.

 

Informace:            e-mail: mcr2011(at)ksu.cz

                            stránka závodu: http://www.ksu.cz/mcr2011/  

 

Předp. časy vítězů:      dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.

 

Protesty:               písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (Jakub Halama, A. Kašpara 1, 787 01 Šumperk).

 

Upozornění:         všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu.

                            Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

 

Předpis:               závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011.

 

 

Hlavní pořadatelé:      

                            sobota / štafety

ředitel: Pavel Paloncý

hlavní rozhodčí: Jakub Halama (R1)

stavitelé tratí: Lukáš Růžička (R2), Zdeněk Janů (R2)

 

neděle / družstva

ředitel: Pavel Paloncý

hlavní rozhodčí: Jakub Halama (R1)

stavitelé tratí: Petr Turczer (R1), Jaromír Šrámek (R2)

 

                                              

 

V Šumperku 28. června 2011

 


 

Pavel Paloncý

ředitel závodů

 

 

Jakub Halama

hlavní rozhodčí

 


 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne 28. června 2011.