Hlavní partner

lesycrbig.png, 4.7kB

Do závodu zbývá
Rychle k cíli
Historie závodního prostoru

Centrum pořádaného mistrovství, horská vesnice Klepáčov (německy Kleppel), byla sice založena už na sklonku 16. století (nejvýznamnější památkou je barokní dřevěný kostelík sv. Jana Nepomuckého z roku 1783), nicméně ráz okolního lesa a horského sedla Skřítek se začal zásadně měnit až v průběhu 19. století. V letech 1839-1842 byla přes sedlo postavena stavební firmou bratří Kleinů (Gebrüder Klein) císařská silnice z Rýmařova do Šumperku, která nyní ohraničuje severní okraj prostoru závodu mistrovství. Kleinové byli známou podnikatelskou rodinou, pocházející z blízké Loučné nad Desnou (někdejší panství Wiesenberg). Největší slávy dosáhli budováním železničních tratí v Rakousku-Uhersku (vybudovali na 3500 km železničních tratí v Českých zemích, Rakousku, Německu, Polsku a Rumunsku), právě s využitím železáren v Sobotíně. V 60. letech 19. století se staly sobotínské železárny centrem rakouského železářského průmyslu, patřily k největším závodům v rakousko-uherské monarchii. Několik členů rodu bylo za své zásluhy povýšeno do šlechtického stavu.

Kolem roku 1850 byl v sedle Skřítek vystavěn zájezdní hostinec Berggeist. Vybudování výše zmíněné silnice bylo v nejvlastnějším zájmu právě rodiny Kleinů, neboť železárny v Sobotíně měly tehdy obrovskou spotřebu dřeva a uhlí. Dřevo bylo těženo právě v přilehlé oblasti a zde z něj bylo také páleno dřevěné uhlí, jak o tom svědčí množství milířů. Samozřejmě ne všechny milíře vznikly v této době, dřevěné uhlí se i ve vyšších partiích jesenických lesů pálilo již od pozdního středověku. Kleinové v Jeseníkách vlastnili poměrně rozsáhlé lesní pozemky, které soustavně, se svým rostoucím bohatstvím, dokupovali. Pro projíždějící formany, dopravující vytěžené dřevo i zpracované dřevěné uhlí do Sobotína, byl pak hostinec Na Skřítku vítaným zastavením.

Význam zájezdního hostince však časem upadal v souvislosti s rozmachem užívání mnohem výhřevnějšího a levnějšího uhlí z Ostravska či Slezska. Doprava dřeva přes sedlo tak začíná postupně klesat, s čímž souvisí i pokles návštěvnosti hostince. Naštěstí pro něj však přibližně v téže době začíná první vlna rozvoje turistiky, a tak místo formanů se zde stále častěji objevují milovníci horských túr, pro něž je Berggeist výchozím bodem procházek po jižní části Jeseníků.
Historický nákres oblasti, v níž se nachází závodní prostor. Vpravo dole se nachází Dorf Kleppel. Červená hranice označuje spor o část lesa mezi panstvím Janovice a Vízmberk, soud r. 1674. Převzato z: NĚMEC, Jan a Michal HRIB. Lesy v České republice. Praha: Lesy ČR, 2009, 399 s. ISBN 80-903482-5-4.


  • Partneři KVS


  • Partneři ČSOS