ruda_n_m.png, 11kB

Ruda nad Moravou


předpověd pro okres ŠumperkTOPlist

ČSOS - sekce orientačního běhu 

Partneři ČSOS

loga_svazu.gif, 25kB

Partneři KVS

Pivovar Holba

BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o.

ParsGeodetická společnost Vozda

Wago

Pivot


ExpresTisk

Údržba zeleně a parků

Ekozis

Racom

Lesy ČRRozpis // Bulletin no.1

odr_gb.jpg, 14kB  Bulletin no. 1 - version for download (pdf).
odr_cz.jpg, 8,2kB  Rozpis ke stažení (pdf).

Žebříček B-Morava - klasická trať - 6. 4. 2013
Český pohár štafet, Česká liga klubů - 7. 4. 2013

Mistrovství Moravy 2013

Šumperský divočák 2013

Holba Mistrovský víkend 2013

Společný ROZPIS

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)
Datum: 6. (sobota) – 7. (neděle) dubna 2013
Centrum: Hrabenov (5 km SZ od Šumperka) // mapa
Druh závodu: sobota / jednotlivci
  klasická trať
  1. závod Žebříčku B-Morava
  2. závod Hanáckého žebříčku jaro
  Český pohár veteránů
  Ranking HSH
   
  neděle / štafety
  tříčlenné štafety
  2. kolo Českého poháru štafet
  2. kolo České ligy klubů
  1. závod Hanáckého žebříčku štafet, Mistrovství Hanácké oblasti štafet
  Veřejný závod štafet
Kategorie: sobota / jednotlivci
  Žebříček B-Morava
  D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
  Hanácký žebříček
  D10N (fáborkované, bez doprovodu), D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
  H10N (fáborkované, bez doprovodu), H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21CL, H21CK, H35C, H45C, H55C, H65C, HDR (děti s doprovodem), P (trať na úrovni D14C)
  neděle / štafety
  Český pohár štafet
  D18, D21, H18, H21 - do Českého poháru štafet bodují pouze klubové štafety (v kategoriích H18 a D18 je povoleno hostování závodníků z jiných klubů – ve štafetě může startovat pouze 1 závodník s povoleným hostováním; ve štafetě může startovat maximálně 1 sportovec cizí státní příslušnosti, jinak štafeta není do Českého poháru štafet hodnocena).
  Hanácký žebříček štafet, Mistrovství HO štafet, veřejný závod štafet
  DH12, D14, H14 - tříčlenné štafety, možnost startu i "neoddlílových" štafet (např. SCM apod). Dle soutěžního řádu a prováděcích předpisů HO se však do celkového pořadí závodu i do Hanáckého žebříčku budou hodnotit pouze štafety, ve kterých poběží alespoň dva členové jednoho oddílu. D105, D135, H105, H135, H165 (tříčlenné štafety veteránů, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35). Hodnoceny budou pouze oddílové štafety.
MIX – tříčlenné štafety libovolně kombinované, délka jednoho úseku cca 4 km.
V kategoriích DH12, D14, D18, D21, D105, H14, H18, H21, H105 získají nejlepší štafety Hanácké oblasti tituly Mistr HO v OB štafet pro rok 2013.
Přihlášky: do čtvrtka 28.3.2013 v informačním systému ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz. Ve výjimečných případech na e-mail lucruza(at)email.cz (přihláška je platná po obdržení reply).
Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné (vyjma kategorie HDR a P) dle možností pořadatele.
Požadavky na start uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy!
Vklady: sobota / jednotlivci
  DH21B 190,- Kč
DH14B, DH60B a vyšší 90,- Kč
  ostatní kategorie B 170,- Kč
  DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, HDR, P 40,- Kč
  ostatní kategorie C 70,- Kč
  neděle / štafety  
  D18, D21, H18, H21 530,- Kč/štafeta
  DH12, D14, H14 120,- Kč/štafeta
  D105, D135, H105, H135, H165 400,- Kč/štafeta
  půjčovné SI čipu (za den) 10,- Kč
   
  Veškeré platby zasílejte na účet:
  Název účtu: Klub vytrvalostních sportů Šumperk
  Adresa: Králec 29, 788 20 Dolní Studénky
  Číslo účtu: 2459665339/0800
  Banka: Česká spořitelna, a.s.
  Var. symbol: 04XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS
  Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Prezentace: sobota / jednotlivci
  8:30 – 10:00 v centru závodu
   
  neděle / štafety
  8:00 – 9:00 v centru závodu (pouze pro ty oddíly, které se nezúčastní sobotního závodu a případné změny). Odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů:
- v centru sobotního závodu 14:00 – 16:00;
- v přihláškovém systému bude možné do soboty do 20:00 (tuto možnost preferujeme).
Vzdálenosti: sobota / jednotlivci
  parkoviště – centrum: do 500 m
  centrum – cíl: 0 m
  centrum – start: do 2 900 m
  neděle / štafety
  parkoviště – centrum: do 500 m
  centrum – cíl: 0 m
  centrum – start: 0 m
Start: sobota / jednotlivci
  intervalový
  00 = 11:00
  neděle / štafety
  ve vlnách od 10:00
Mapa: sobota / jednotlivci
  nová, 1:15 000, E=5m, ISOM 2000, stav březen 2013 (pro kategorie DH14BC a nižší a pro kategorie DH45BC a vyšší měřítko mapy 1:10 000), hlavní kartograf: Zdeněk Janů ml., tisk: laser
  neděle / štafety
  nová, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav březen 2013, hlavní kartograf: Zdeněk Janů ml., tisk: laser
  Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Způsob ražení: SportIdent
Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v soupisce. Ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 10 Kč/den.
Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.
Terén: kopcovitý terén středoevropského typu v oblasti Hanušovické vrchoviny (cca 350 – 608 m n.m.) se dvěma hlavními vrcholy: Lovák (606 m n.m.) a Sklenný vrch (608 m n.m.). Les je smíšený. Průběžnost lesa je v jednotlivých částech různá - od zcela čistých ("bílých") partií až po vyloženě "zelené" části. Některé z hustníkatých partií jsou náletového charakteru a tedy nepravidelných tvarů. V prostoru se nachází průměrně hustá nepravidelná síť komunikací všech typů. Terén je bohatý na detaily terénních i porostových typů (zejména potom skály, skalky, kameny a dále také kupky, světlinky, hustníčky, bažinky, plošinky, výrazné stromy, vývraty, atd.). V terénu se nachází minimum sezónního porostu a podrostu.
Parkování: organizované pořadatelem, na loukách soukromého majitele.
Ubytování: pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně v Rudě nad Moravou. Cena za osobu a noc 70,- Kč.
Požadavky na ubytování uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.
Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu.
Nocování v centru závodů není možné.
Ubytování na postelích pořadatel nezajišťuje, ale na vyžádání poskytne tipy na ubytování.
Stravování: v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: e-mail: mm2013(at)ksu.cz
web: www.ksu.cz/mm2013
telefon: +420 739 324 013 (Petr Turczer)
Předp. časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.
Protesty: písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (Radim Ondráček, Blatenská 2183/19, Praha 4, 148 00).
Upozornění: všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2013.
Hlavní pořadatelé: sobota
  ředitel: Petr Turczer
  hlavní rozhodčí: Radim Ondráček (R1)
  stavitelé tratí: Jaromír Šrámek (R2), Zdeněk Janů (R2)
  neděle
  ředitel: Petr Turczer
  hlavní rozhodčí: Radim Ondráček (R1)
  stavitelé tratí: Jakub Halama (R1)


V Šumperku 7. února 2013

Petr Turczer Radim Ondráček
ředitel závodů hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 7. února 2013.

thrud god of war hentai mouther and daughter porn pornhiho.net gay danny phantom porn fotos de las vergas mas grandes, mike itkis porn video babe o f the day milfrabbit.net el mejor porn del mundo videos pornos de lesbinas, braces girl new vid chanel west coast neked xnxxteenvideos.com jordie el nino pola daddy daughter cream pie