2. - 3. závod žebříčku B - Morava
8. závod Hanáckého žebříčku jaro
závody HSH rankingu, koef. 1,04
veřejné závody

Pořádající orgán:

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)

Datum:

10. - 11. května 2008

Centrum:

Mezilesí (8 km SV od Lanškrouna)

Druh závodů:

sobota, 10.5. - klasická trať (ŽB, HŽ)

neděle, 11.5. - krátká trať (ŽB)

Kategorie:

DH12B, DH14B, DH16B, DH18B, DH20B, DH21B, DH35B, DH40B, DH45B, DH50B, DH55B, DH60B, DH65B, H70B, H75B DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH45C, H55C, H60C sobota: RD - trať pro děti s doprovodem (klasická nefáborkovaná), P6 - příchozí neděle: RD - trať pro děti s doprovodem (klasická nefáborkovaná), P4 - příchozí

Předpokládané časy vítězů:

dle platného soutěžního řádu ČSOB pro ŽB a pro oblastní žebříček dle soutěžního rádu Hanácké oblasti.

Přihlášky:

nejpozději do 28. 4. 2008 do 24:00 hod. výhradně přihlašovacím systémem přes stránky http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp (včetně požadavků na ubytování). Po tomto termínu pouze dle možností pořadatele a za zvýšené startovné. Výjimečně přes email: majka@ksu.cz

Informace:

http://www.ksu.cz/zb08 nebo
vybor@ksu.cz nebo
+420 604 813 932 (Maria Chmelařová)
+420 776 180 570 (Petr Turczer)

Vklady:

sobota 10.5. neděle 11.5.

DH21B,C

160,- Kč

130,- Kč

B - žactvo, vet. DH60 a víc

70,- Kč

70,- Kč

B - ostatní (mimo DH21)

140,- Kč

120,- Kč

C - žactvo

30,- Kč

-

C - ostatní (mimo DH21)

50,- Kč

-

veřejný závod

50,- Kč

50,- Kč

půjčovné SI čipu

50,- Kč

50,- Kč

půjčovné SI čipu

50,- Kč

50,- Kč

Vklady jsou platné při přihlášení v termínu a pro závodníky registrované v ČSOB a SZOB. V případě přihlášky do 4. 5. 2008 do 24:00 je vklad zvýšený o 50 %. V případě ještě pozdější přihlášky je vklad zvýšený o 100 % (po 4. 5.) - pouze podle možností pořadatele.

Veškeré platby zasílejte na účet:

Název účtu:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk

Adresa:

Revoluční 12 B, 787 01 Šumperk

Číslo účtu:

166558258/0600

Banka:

GE Money bank, pobočka Šumperk

Var. symbol:

22XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB

Prezentace:

sobota, 10.5. 9:00 - 10:00 hod. v centru závodu

neděle, 11.5. 8:00 - 9:00 hod. v centru závodu

Start 00:

sobota, 10.5. - 11:00 hod. (intervalový pro všechny kategorie)

neděle, 11.5. - 10:00 hod. (intervalový pro všechny kategorie)

Vzdálenosti:

sobota: parkování - centrum

do 2,0 km

sobota: centrum - start

do 2,5 km

sobota: centrum - cíl

0 km

sobota: centrum - ubytování

do 8 km

 

neděle: parkování - centrum

do 2,0 km

neděle: centrum - start

do 2,5 km

neděle: centrum - cíl

0 km

neděle: ubytování - centrum

do 8 km

Mapy:

sobota, 10.5. - nová, 1:15 000, ekv. 5 m, klíč ISOM2000, hl. kartograf R. Ondráček, stav duben 2008
pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně

neděle, 11.5. - nová, 1:10 000, ekv. 5 m, klíč ISOM2000, hl. kartograf R. Ondráček, stav duben 2008
pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně

Terén:

zvlněný terén s několika údolími (centrální údolí Hraničního potoka je velmi hluboké) se skalkami a kameny; množství různých komunikací (cest a průseků) - nepravoúhlá (nepravidelná) síť; velmi málo podrostu; čistý převážně smrkový les; množství různých porostových objektů (hustníky, nálety, paseky, světliny…)

Ubytování:

1) Ve třídách a tělocvičnách ZŠ Lanškroun (vl. karimatka, spacák) 50,- Kč/osoba, noc. Ubytování objednávejte společně s přihláškou.

2) Ubytování na postelích a jiné možnosti lze objednat individuálně - pořadatel nezajišťuje. Informace na stránkách závodu.

Parkování:

pouze na vyhrazených plochách, dbejte pokynů pořadatelů

Funkcionáři:

ředitel

Maria Chmelařová

hlavní rozhodčí

Petr Turczer, R1

stavitel tratí sobota

Jaromír Šrámek, Petr Turczer

stavitel tratí neděle

Jakub Halama, Petr Turczer

Protesty:

písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu do uzavření cíle

Občerstvení:

v provozu bude bufet (párky, utopenci, kuřata, atd.) a stánek pivovaru Holba

Prodej a propagace:

pouze se souhlasem a dle pokynů pořadatele.

Předpis:

závodí se podle platných pravidel OBRozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 26. 2. 2008.

Maria Chmelařová

Petr Turczer

ředitel závodů

hlavní rozhodčí

Rozpis ke stažení v pdf.