2. - 3. závod žebříčku B - Morava
8. závod Hanáckého žebříčku jaro
závody HSH rankingu, koef. 1,04
veřejné závody

Pořádající orgán:

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)

Datum:

10. - 11. května 2008

Centrum:

Mezilesí (8 km SV od Lanškrouna)

Druh závodů:

sobota, 10.5. - klasická trať (ŽB, HŽ)
neděle, 11.5. - krátká trať (ŽB)

Prezentace:

sobota, 10.5. - 9:00 - 10:00 hod v centru závodu
neděle, 11.5. - 8:00 - 9:00 hod. v centru závodu

Start 00:

sobota, 10.5. - 11:00 hod.
neděle, 11.5. - 10:00 hod.

Vzdálenosti:

parkování - centrum

900 - 1 200 m

sobota: centrum - start

600 m

neděle: centrum - start

750 m

centrum - cíl

0 m

centrum - ubytování

do 8 km

Parkování

po oba dny pouze na vyhrazených plochách. Při příjezdu dbejte pokynů pořadatelů!!!
Parkovné bude vybíráno pouze v sobotu na oba dny - 40 Kč/auto/oba dny
Parkování pro autobusy pořadatelé z důvodu nedostačujících kapacit parkovacích ploch nezajišťují. Autobusy po vysazení závodníků mohou parkovat na veřejných parkovištích v Lanškrouně.

Mapy

sobota, 10.5. - Kátr, 1:15 000, ekv. 5 m, hl. kartograf R. Ondráček, stav květen 2008, rozměr 297 x 210 mm
neděle, 11.5. - Sofiina studánka, 1:10 000, ekv. 5 m, hl. kartograf R. Ondráček, stav květen 2008, rozměr 297 x 210 mm

Pro všechny kategorie po oba dny mapy upraveny vodovzdorně.

Zvláštní mapové značky:

Zelené kolečko

výrazný strom

Zelený křížek

vývrat

Hnědý křížek

plošinka

Černý křížek, černé kolečko

jiný umělý objekt

Terén:

zvlněný terén s několika údolími (centrální údolí Hraničního potoka - Kátr - je velmi hluboké) se skalkami a kameny; množství různých komunikací (cest a průseků) - nepravoúhlá (nepravidelná) síť; velmi málo podrostu; čistý převážně smrkový les; množství různých porostových objektů (hustníky, nálety, paseky, světliny…)

Tréninkový prostor:

oddíly obdrží při prezentaci tréninkovou mapu Mezilesí (1:15 000), která se nachází cestou na start obou závodů.

Zakázané prostory:

veškeré prostory kromě pořadatelem vyznačených cest (centrum - parkoviště, centrum - start), centra, veřejných komunikací a tréninkového prostoru jsou zakázaným prostorem. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací.
Upozornění: je přísně zakázáno vstupovat do ohrad pro zvířata! Vstup do těchto ohrad pro zvířata je smrtelně nebezpečný!

Tratě:

Sobota 10.5.2008 - klasická trať (ŽB, HŽ) kategorie délka [km] převýšení [m] počet kontrol ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D10C 2.070 60 6 D12B 3.210 155 10 D12C 2.720 110 9 D14B 3.690 160 9 D14C 3.040 120 9 D16B 5.700 215 12 D16C 4.210 170 11 D18B 5.950 325 14 D18C 5.230 160 12 D20B 6.230 345 10 D21B 7.510 355 14 D21C 5.230 170 14 D35B 6.100 200 13 D35C 4.410 195 11 D40B 5.210 195 11 D45B 4.660 180 11 D45C 4.040 175 10 D50B 4.210 195 11 D55B 3.840 155 11 D60B 3.840 155 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- H10C 2.010 70 6 H12B 3.420 130 10 H12C 2.750 100 9 H14B 4.760 205 11 H14C 4.460 185 10 H16B 6.630 300 11 H16C 5.640 275 12 H18B 8.070 320 14 H18C 5.990 305 12 H20B 9.210 435 14 H21B 13.530 605 23 H21C 9.760 455 14 H35B 10.050 445 14 H35C 7.800 420 14 H40B 9.300 410 16 H45B 8.010 380 13 H45C 7.190 335 12 H50B 6.520 325 14 H55B 5.070 290 10 H55C 3.910 195 10 H60C 3.910 195 10 H60B 4.650 145 12 H65B 4.080 170 12 H70B 4.080 170 12 H75B 3.080 140 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P6 5.070 210 13 RD (HDR) 2.310 65 10

Neděle 11.5.2008 - krátká trať (ŽB) kategorie délka [km] převýšení [m] počet kontrol ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D10C 1.920 90 5 D12B 2.250 100 8 D14B 2.700 120 10 D16B 3.390 130 14 D18B 3.730 145 16 D20B 3.900 180 14 D21B 4.620 190 21 D21C 4.080 170 15 D35B 4.170 170 17 D40B 3.780 130 13 D45B 3.540 150 13 D50B 3.230 125 11 D55B 2.960 135 11 D60B 2.660 70 11 D65B 2.490 75 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- H10C 1.930 90 5 H12B 2.370 100 9 H14B 3.030 145 13 H16B 3.560 160 14 H18B 4.300 190 15 H20B 4.890 160 16 H21B 6.170 270 23 H21C 5.280 195 18 H35B 4.870 210 19 H40B 4.540 180 18 H45B 4.250 135 17 H50B 4.070 165 15 H55B 3.910 135 15 H60B 3.410 120 15 H65B 2.950 110 12 H70B 2.920 90 12 H75B 2.560 90 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P4 3.960 155 11 RD (HDR) 1.870 90 5

Popisy kontrol:

k dispozici formou samoobsluhy na shromaždišti.

Startovní listiny:

budou zveřejněny na internetu a vyvěšeny v centru závodů. Kategorie P4 resp. P6 a RD mají libovolný start v čase 00 - 120.

Ražení:

elektronické - SportIdent.
V případě selhání SI jsou na mapě políčka R. Jsou umístěna v sobotu v levém dolním rohu mapy a v neděli v pravém dolním rohu mapy.

Cíl:

v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky (platí po oba dny). Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip, jinak jim hrozí diskvalifikace.

Výdej map:

mapy za oba dny budou vydány v neděli po závodě. Přesný čas bude oznámen rozhlasem.

Časový limit:

sobota - 180 minut
neděle - 120 minut

Občerstvení:

v sobotu na tratích pro vybrané kategorie
po oba dny v cíli

WC:

pouze v centru: TOI TOI

Mytí:

v centru cisterna s vodou. Používání mýdel a šamponů je zakázáno.

Zdravotní služba:

bude zabezpečena v cíli. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Výsledky:

průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru
celkové výsledky budou na www stránkách
vedoucí oddílů si mohou objednat výsledky v tiskové podobě za 30,- Kč/ks

Vyhlášení výsledků:

za oba dny se bude vyhlašovat v neděli po ukončení závodu, čas bude oznámen rozhlasem. Vyhlašováni budou první tři závodníci všech kategorií závodů B-žebříčku.
První tři závodníci závodu Hanáckého žebříčku budou vyhlášeni v sobotu bezprostředně po doběhu posledního závodníka závodu Hanáckého žebříčku.

Stravování:

v centru bufet (párky, klobásy, krkovice, kuře, atd.), výčep pivovaru Holba (včetně Kofoly)

Ubytování:

dle přihlášek, informace při prezentaci.
Tělocvičny jsou otevřené v sobotu od 17:00 a je nutné je opustit v neděli do 9:00 dodržujte čistotu a pokyny ubytovatelů.
Přespávání na shromaždišti ze soboty na neděli je zakázáno.

Protesty:

s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Jury:

Miroslav Hadač (AOP), Miroslav Hlava (KON), Antonín Věžník (ADA)

Upozornění:

žádáme závodníky, aby dodržovali pokyny a pořádek na shromaždišti, včetně třídění odpadů dle označení (plast, papír, ostatní).

Obzvláště žádáme závodníky, aby nezanechávali na shromaždišti žádné kovové předměty - stanové kolíky a podobně. Louka, na níž se shromaždiště nachází, bývá pravidelně kosena a hrozí tak poničení sekačky.

Funkcionáři:

ředitel závodu

Maria Chmelařová

hlavní rozhodčí

Petr Turczer, R1

hlavní rozhodčí

Petr Turczer, R1

stavitelé tratí: - sobota

Jaromír Šrámek, Petr Turczer

stavitelé tratí: - neděle

Jakub Halama, Petr Turczer

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:

Partneři ČSOB

Partneři Klubu vytrvalostních sportů

Gigasport

Holba

T-Mapy

Wago

Kooperativa

Pramet

Hi-tec

Vozda

TOI TOI

Metra Šumperk

Žaket

Racom

T-Mapy

Wago

Orientační běh

Astorie

Pars

Berentzen

Údržba zeleně a parků

Klein a Blažek

ExpresTisk

Penam

CBA

Ekozis

Olšanské papírny

Fagus

Klub vytrvalostních sportů tímto děkuje majiteli louky shromaždiště, panu Chládkovi, za podporu a spolupráci při pořádání těchto závodů!

Pokyny ke stažení v pdf.