Kód závodu     : 171007000
Název závodu    : MČR štafet
Datum konání    : 07.10.2017
Místo konání    : Moravský Karlov
Pořadatel     : KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk
Použitá mapa    : Moravský Karlov
Ředitel závodu   : Pavel Paloncý
Hlavní rozhodčí  : Petr Turczer (R1)
Stavitel trati   : Zdeněk Janů st.
JURY        : Luděk Krtička(SSU), Radim Ondráček(EKP), Milan Venhoda(SJI)

Protokol :

Závod proběhl za chladného proměnlivého počasí.

Závodu se zúčastnilo celkem 499 štafet.

Štafetám č. 29, 364 a 545 (vždy třetí úsek) byla na startu vydána náhradní mapa, protože mapy jim přidělené si chybně vzali běžci z jiných štafet. Časová ztráta spojená s vydáním náhradní mapy jim byla následně odečtena.

Libor Slezák (LCE6207) podal dne 17.10.2017 protest proti oficiálním výsledkům kategorie D18 (celé znění protestu je zde).
JURY protest zamítla (celé vyjádření JURY je zde).
Následně podal Libor Slezák (LCE6207) odvolání k odvolací komisi proti rozhodnutí JURY, které jí bylo doručeno dne 30. 10. 2017.
Odvolací komise sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů (ve složení Martina Hepnerová, Jiří Zelinka, Karel Haas a Jan Fiala) v rámci svého rozhodnutí ze dne 24.11.2017 (celé znění rozhodnutí je zde) odvolání vyhověla a na základě tohoto rozhodnutí byla vrácena:
- štafeta LCE 1 do konečných výsledků kategorie D18 na místo, které odpovídá času, jehož štafeta v závodě dosáhla;
- štafeta CHC 1 do konečných výsledků kategorie D21 na místo, které odpovídá času, jehož štafeta v závodě dosáhla. 

V průběhu závodu bylo ošetřeno několik drobných zranění.


Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)

Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů :

DH12         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D14           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D18           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D21           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D105         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D135         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D165         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

D195         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H14           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H18           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H21           1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H105         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H135         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H165         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

H195         1. úsek    2. úsek    3. úsek   

MIX           1. úsek    2. úsek    3. úsek