Rozhovor s mapaři Zdeňkem Rajnoškem a Zdeňkem Janů


Oba jste v lese strávili desítky hodin času a celou oblast závodního prostoru máte dokonale prochozenou. Co byste o závodním prostoru řekli, a jak byste charakterizovali terén?
Prostor závodu se nachází v Hanušovické vrchovině, podhůří Hrubého Jeseníku. Nejvyšší vrchol Jeřáb 1003 m n. m. na mapě nenajdeme, ale jeho menší bratr Jeřábek 838 m n. m. tvoří severní hranici prostoru a zároveň je nejvyšším bodem. Naopak nejnižším bodem mapy je koryto říčky Březná - 550 m n m. Rozdíl v nadmořské výšce je značný, ale přesto se jedná o jednu z nejplošších oblastí vrchoviny.
Území leží na všech možných hranicích - historické česko-moravské, současné hranice krajů Pardubického a Olomouckého, mezi pohořími Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku a Orlickými horami a na hlavním evropském rozvodí Severního a Černého moře. Potůčky pramenící na masivu Jeřábku ležící jen několik desítek metrů od sebe se nikdy nesetkají.
Velice dobře průběžný les se tak střídá s podmáčenými údolími a bažinkami. Vzrostlý les, převážně smrkový s občasným výskytem buků, je plný náletových hustníčků. Znalce botaniky potěší i přítomnost jedle.
Mladší smrkový les je poznamenán intenzivní hospodářskou činností v posledních letech. Na mapě tak vznikly esteticky nehezké sítě průseků. Průběžnost tím však nebyla dotčena. Při vyšší běžecké rychlosti je však takřka nemožné jednotlivé průseky sledovat.

Vyskytují se na mapě nějaké zvláštnosti, které by mohly být pro závodníky zajímavé?
Kromě oblasti bývalého vojenského cvičiště u vrcholu Na Větráku a údolí potoka se zaniklou částí sudetoněmecké obce Karlsdorf, se v závodním prostoru nevyskytují takřka žádné terénní detaily. Zvláštností v takové nadmořské výšce je i téměř nulová přítomnost skalních objektů a kamenů. Jinak mapa neobsahuje žádné neobvyklosti, zvláštními objekty jsou obligátní zelený křížek=vývrat, zelený kroužek=výrazný strom (nejčastěji buk) a černý křížek=přístřešek.

Předností tohoto terénu je tedy především pestrost porostů horského lesa a velké možství kontrol proto bude na vegetačních objektech. Ovlivnilo to nějak přípravu mapy?
Na kreslení porostů jsme zde museli klást největší důraz. Bylo nutné zachytit četné vegetační detaily a přitom přistupovat k mapování s maximálním důrazem na čitelnost. Malé náletové hustníčky a výrazné světlinky často doplněné o bažinky jsme proto do mapy zakreslili 100% odstínem dané barvy.

Na kolik byste odhadli průměry na km u nejlepších mužů a žen?
Muži 6min/km, vítězové Světového poháru možná i malinko rychleji :-), ženy těsně nad 7 min/km.