Pořádající orgán:

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)

Datum:

sobota 22. dubna 2006

Centrum:

Nová Hradečná (8 km SV od Uničova)

Kategorie:

žebříček B
DH12B, DH14B, DH16B, DH18B, DH20B, DH21B, DH21C, DH35B, DH40B, DH45B, DH50B, DH55B, DH60B, DH65B, H70B, H75B
oblastní žebříček
DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH35C, DH45C, H55C, H60C
veřejný závod
P5 - trať pro příchozí
RD - trať pro děti s doprovodem (klasická nefáborkovaná)

Předpokládané časy vítězů:

dle platného soutěžního řádu ČSOB pro ŽB a pro oblastní žebříček dle soutěžního rádu Hanácké oblasti.

Přihlášky:

nejpozději do 6.4.2006 do 24:00 hod. výhradně přihlašovacím systémem přes stránky http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp. Po tomto termínu pouze dle možností pořadatele a za zvýšené startovné. Výjimečně přes e-mail: aljosa@ksu.cz

Informace:

http://divocak06.ksu.cz nebo aljosa@ksu.cz nebo +420 777 564 377 (D. Aleš)

Vklady:

DH21B,C

125,- Kč

B - ostatní (mimo DH21)

120,- Kč

B - žactvo, DH60 a víc

60,- Kč

C - žactvo, RD

30,- Kč

C - ostatní (mimo DH21)

50,- Kč

veřejný závod

40,- Kč

půjčovné SI čipu

40,- Kč


Vklady jsou platné při přihlášení v termínu a pro závodníky registrované v ČSOB a SZOB.

Veškeré platby zasílejte na účet:

Název účtu:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk

Adresa:

Revoluční 10 B, 787 01 Šumperk

Číslo účtu:

166558258/0600

Banka:

GE Money bank, pobočka Šumperk

Var. symbol:

22XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB

Prezentace:

9:00 - 10:00 hod v centru závodu

Start 00:

11:00 hod., intervalový pro všechny kategorie

Vzdálenosti:

parkování - centrum

do 1 km

centrum - start

do 2,5 km

centrum - cíl

do 0,3 km

Mapa:

nová, 1:15 000, ekv. 5 m, hl. kartograf J. Fátor, stav duben 2006, klíč ISOM2000,
pro všechny kategorie upravena vodovzdorně

Terén:

zvlněný, střídavá průběžnost, rýhy, hustníky, množství kamenů, ve vrcholové partii i skalky

Ubytování:

zajišťuje pořadatel nedělního závodu (M Moravy štafet - SSU)

Parkování:

pouze na vyhrazených plochách, dbejte pokynů pořadatelů

Funkcionáři:

ředitel

David Aleš, R1

hlavní rozhodčí

Jan Fátor, R2

stavitel tratí

Petr Turczer, R2

Použitý systém ražení:

elektronický - SportIdent

Občerstvení:

v centru restaurace a stánky s občerstvením

Předpis:

závodí se podle platných pravidel OB

Rozpis schválila soutěžní komise dne 12.2.2006.


David Aleš
ředitel závodů

Jan Fátor
hlavní rozhodčíRozpis ve formátu *.doc ke stažení.

Rozpis ve formátu *.pdf ke stažení.