předpověd pro okres ŠumperkChlapácký běh

TOPlist

Šumperský divočák

Žebříček B-Morava - klasická trať - 10. 4. 2010

Český pohár štafet, Česká liga klubů (C) - 11. 4. 2010

MISTROVSTVÍ MORAVY 2010

SPOLEČNÝ ROZPIS

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)

Datum:

10. (sobota) - 11. (neděle) dubna 2010

Centrum:

Maletín (11 km Z od Mohelnice)

Druh závodu:

sobota
1. závod Žebříčku B-Morava, 2. závod Hanáckého žebříčku jaro - klasická trať

neděle
2. kolo Českého poháru štafet, 2. kolo České ligy klubů (kategorie C), 1. závod Hanáckého žebříčku štafet, Mistrovství Hanácké oblasti štafet, veřejný závod štafet - tříčlenné štafety

Kategorie:

sobota
Žebříček B-Morava
D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B
H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
Hanácký žebříček
D10N (fáborkované, bez doprovodu), D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C H10N (fáborkované, bez doprovodu), H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21CL, H21CK, H35C, H45C, H55C, H65C HDR (děti s doprovodem), P

neděle
Český pohár štafet
D18, D21, H18, H21 - do Českého poháru štafet bodují pouze klubové štafety
Hanácký žebříček štafet, Mistrovství HO štafet, veřejný závod štafet
DH12, D14, H14 - tříčlenné štafety, možnost startu i "neoddlílových" štafet (např. SCM apod). Dle soutěžního řádu a prováděcích předpisů HO se však do celkového pořadí závodu i do Hanáckého žebříčku budou hodnotit pouze štafety, ve kterých poběží alespoň dva členové jednoho oddílu. D105, D140, H105, H140, H165 (tříčlenné štafety veteránů, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35). Hodnoceny budou pouze oddílové štafety.
MIX - tříčlenné štafety libovolně kombinované, délka jednoho úseku cca 4 km. V kategoriích D14, D18, D21, D105, H14, H18, H21, H105 získají nejlepší štafety Hanácké oblasti tituly Mistr HO v OB štafet pro rok 2010.

Přihlášky:

přihlašovacím systémem: http://www.obhana.cz
Pro závodníky neregistrované a případné zahraniční závodníky e-mailem: lucruza(at)email.cz do 1.4.2010. Přihláška je platná po obdržení reply.
Přihlášky po termínu +50 %, u prezentace +100 % (kromě kategorií P a HDR), dle možností pořadatele.
Požadavky na start uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy!

Vklady:

sobota

DH21B

170,- Kč

DH12B, DH14B, DH60B a vyšší

70,- Kč

ostatní kategorie B

150,- Kč

DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, HDR, P

40,- Kč

ostatní kategorie C

70,- Kč

neděle

D18, D21, H18, H21

480,- Kč/štafeta

DH12, D14, H14

100,- Kč/štafeta

D105, D140, H105, H140, H165

350,- Kč/štafeta

půjčovné SI čipu

10,-


Veškeré platby zasílejte na účet:

Název účtu:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk

Adresa:

Králec 29, 788 20 Dolní Studénky

Číslo účtu:

166558258/0600

Banka:

GE Money bank, pobočka Šumperk

Var. symbol:

04XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB

Prezentace:

sobota
8:30 - 10:00 v centru závodu

neděle
7:30 - 8:30 v centru závodu (pouze pro ty oddíly, které se nezúčastní sobotního závodu a případné změny). Odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů:
- v centru sobotního závodu 14:00 - 16:00;
- v přihláškovém systému bude možné do soboty do 18:00 (tuto možnost preferujeme).

Vzdálenosti:

sobota
parkoviště - centrum: do 1 500 m
centrum - cíl: 0 m
centrum - start: do 2 000 m

neděle
parkoviště - centrum: do 1 500 m
centrum - cíl: 0 m
centrum - start: 0 m

Start:

sobota
intervalový
00 = 11:00

neděle
ve vlnách od 10:00

Mapa:

sobota
nová, 1:15 000, E=5m, ISOM 2000, stav duben 2010 (pro kategorie DH45BC a vyšší měřítko mapy 1:10 000)

neděle
nová, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav duben 2010

Hlavní kartograf: Radim Ondráček. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Způsob ražení:

SportIdent

Terén:

kopcovitý terén, který odděluje na dvě části centrální údolí. V oblasti v minulosti probíhala těžba nerostných surovin, jejímž pozůstatkem je velké množství lomů a dalších terénních útvarů. Ve svazích a lomech množství skalek, kamenů atd. Les je smíšený. V prostoru se nachází průměrně hustá nepravidelná síť komunikací všech typů.

Parkování:

organizované pořadatelem, na komunikacích v obci.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně v Mohelnici. Cena za osobu a noc 60,- Kč. Platby za ubytování zašlete společně s vklady.
Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu.
Ubytování na postelích pořadatel nezajišťuje.

Stravování:

v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.

Trail-O:

po sobotním závodě proběhne blízko centra závod v Trail-O. Bližší informace o závodě v Trail-O budou uvedeny na www stránce závodu.

Informace:

e-mail: mm2010(at)ksu.cz
stránka závodu: www.ksu.cz/mm2010

Předp. časy vítězů:

dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.

Protesty:

písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (Petr Turczer, tuci(at)ksu.cz).

Upozornění:

všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010.

Hlavní pořadatelé:

sobota
ředitel: Pavel Paloncý
hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1)
stavitelé tratí: Lukáš Růžička (R2), Zdeněk Janů (R2), Radim Ondráček (R2)

neděle
ředitel: Pavel Paloncý
hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1)
stavitelé tratí: Jakub Halama (R1), Jaromír Šrámek (R2)


V Šumperku 9. února 2010


Pavel Paloncý
ředitel závodů

Petr Turczer
hlavní rozhodčíRozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 10. února 2010.

Rozpis ke stažení v doc nebo v pdf.Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o.

Pivovar Holba

Ekozis

Geodetická společnost VozdaREJ.cz

Wago

Pivot

Pramet

ExpresTisk

Penam

Údržba zeleně a parků

Racom

Lesy ČRGigasportToiToi

Orientační běh

ToiToi