předpověd pro okres ŠumperkChlapácký běh

TOPlist

Šumperský divočák

Žebříček B-Morava - klasická trať - 10. 4. 2010

Český pohár štafet, Česká liga klubů (C) - 11. 4. 2010

MISTROVSTVÍ MORAVY 2010

POKYNY

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)

Datum:

10. (sobota) - 11. (neděle) dubna 2010

Centrum:

Maletín (11 km Z od Mohelnice)

Druh závodu:

sobota
1. závod Žebříčku B-Morava, 2. závod Hanáckého žebříčku jaro - klasická trať

neděle
2. kolo Českého poháru štafet, 2. kolo České ligy klubů (kategorie C), 1. závod Hanáckého žebříčku štafet, Mistrovství Hanácké oblasti štafet, veřejný závod štafet - tříčlenné štafety

Parkování:

organizované pořadatelem, na komunikacích v obci. V rámci udržení průjezdnosti obce žádáme řidiče, aby dodržovali pokyny pořadatelů. Děkujeme.
Bude vybíráno parkovné 20 Kč/automobil za oba dny.

Prezentace:

sobota
8:30 – 10:00 v centru závodu

neděle
7:30 – 8:30 v centru závodu (pouze pro ty oddíly, které se nezúčastní sobotního závodu a případné změny).
Odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů:
- v centru sobotního závodu 14:00 – 17:00;
- v přihláškovém systému www.obhana.cz bude možné do soboty do 20:00 (tuto možnost preferujeme).

Vzdálenosti:

sobota
parkování – centrum … 500 – 1 500 m
centrum – start … 100 m
centrum – cíl … 0 m
centrum – start Trail-O … 600 m
centrum – cíl Trail-O … 1 400 m

neděle
parkování – centrum … 500 – 1 500 m
centrum – start … 0 m
centrum – cíl … 0 m

Použitý způsob ražení:

elektronické – SportIdent. Jeden SI-čip nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. V případě selhání elektronického ražení razí závodníci do políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna vždy v pravém dolním rohu mapy.

Startovní čísla:

sobota
běží se bez startovních čísel.

neděle
všichni závodníci jsou povinni běžet se svým startovním číslem. Startovní čísla obdrží štafeta na základě vyplněné soupisky. Počet teček na startovním čísle značí číslo úseku.

Popisy kontrol:

sobota
všechny kategorie na mapách. Všechny kategorie vyjma DH21B v centru závodu, formou samoobsluhy. Kategorie DH21B na startu v čase -1 (k dispozici nůžky a izolepa).

neděle
pouze na mapách.

Mapy:

sobota
Kančí důl 15, 1:15 000, E=5 m, ISOM 2000, stav duben 2010, formát A3, mapovali Radim Ondráček, Tomáš Leštínský (2009 - 2010).
Kančí důl 10, 1:10 000, E=5 m, ISOM 2000, stav duben 2010, formát A3, mapovali Radim Ondráček, Tomáš Leštínský (2009 - 2010) – pouze pro kategorie pro kategorie DH45BC a vyšší.

neděle
Maletínský pískovec, 1:10 000, E=5 m, ISOM 2000, stav duben 2010, formát A4, mapovali Radim Ondráček, Tomáš Leštínský (2009 - 2010).

Po oba dny jsou mapy pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.

Zvláštní mapové značky:

zelený křížek

vývrat

hnědý křížek

plošinka

zelené kolečko

výrazný strom

černý křížek

jiný umělý objekt

Terén:

kopcovitý terén, který odděluje na dvě části centrální údolí. V oblasti v minulosti probíhala těžba nerostných surovin, jejímž pozůstatkem je velké množství lomů a dalších terénních útvarů. Ve svazích a lomech množství skalek, kamenů atd. Les je smíšený. V prostoru se nachází průměrně hustá nepravidelná síť komunikací všech typů.

Tratě:

sobota
viz popisy kontrol, popř. web závodu.

neděle

kategorie

průměrná délka úseku
[km]

průměrné
převýšení [m]

počet kontrol

startovní čísla

DH12

2,360

80

10

181-191

D14

2,500

120

10

151-156

D18

3,180

170

13

121-132

D21

4,700

280

15

101-115

D105

3,750

210

14

141-145

D140

2,950

170

13

161-166

H14

2,720

160

11

81-87

H18

5,350

310

19

51-65

H21

7,230

350

25

1-32

H105

5,500

320

18

71-77

H140

4,320

240

18

91-98

H165

3,230

145

15

171-173

MIX

3,310

175

15

201-210

Povinný úsek:

sobota
start -> začátek orientace (mapový start),
sběrná kontrola (číslo 100) -> cíl.

neděle
start -> začátek orientace (mapový start),
sběrná kontrola (číslo 100) -> cíl.

Povinné úseky jsou značeny červenými fáborky nebo koridory.

Divácká kontrola:

pouze v neděli. Pro všechny kategorie umístěna v centru závodu (viz plánek).

Zakázané prostory:

veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu a divácké (pouze v neděli) kontroly (viz plánek).

Start:

sobota
intervalový
00 = 11:00 hod., vzdálenost 100 m od centra po modrobílých fáborcích.
Kategorie P a HDR startují libovolně v čase od 20 do 120 v souladu s pokyny pořadatelů na startu.
Kategorie DH21B mají na startu zvláštní koridor.

neděle
hromadný, ve vlnách
00 = 10:00 hod.
startovní vlny: 00 … H21
05 … D21, H140, H165
10 … H105, H18, D105, D140
15 … HD14, D18
20 … DH12, MIX, H14

Hromadný start 3. úseků zbylých štafet (start hanby) bude ohlášen rozhlasem.

Průběh závodu:

sobota
kategorie DH21B mají v průběhu trati použito větvení, pro snadnější oddělení vagónů od lokomotivy.
Schéma větvení:

neděle
Závodníci 1. úseků startují hromadně z vymezeného prostoru, kam se po vynulování a zkontrolování SI-čipu dostaví 3 minuty před startem své kategorie.
Všechny kategorie absolvují koridorem vyznačený povinný úsek od místa hromadného startu/předávky k mapovému startu, který je vyznačen transparentem START.
Všechny kategorie probíhají diváckou kontrolou v blízkosti centra, poté nabíhají do závěrečné části tratě, která trvá cca 6 – 15 minut (hlídejte si průběh vašich předběžců).
Ze sběrné kontroly běží závodníci koridorem vyznačený povinný úsek. V označeném místě odhazují mapu. Po naražení cílové kontroly dotykem rukou předávají štafetu.
Závodníci 2. a 3. úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip.
Závodníci 2. a 3. úseků si po předávce odebírají mapu samoobslužně ve vyznačeném prostoru (mapa je viditelně označena číslem štafety a úseku) a pokračují na mapový start.
U závodníků 3. úseků rozhoduje o umístění pořadí na cílové čáře. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI-čipu do cílové jednotky.
Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip.
Vzorová předávka bude provedena v 9:45.
Schéma shromaždiště:

Občerstvení:

sobota
občerstvovací stanice na postupech (voda). V cíli po doběhu voda se sirupem.

neděle v cíli po doběhu voda se sirupem.

Časový limit:

sobota
180 minut, uzavření cíle v 18:00.

neděle 270 minut, uzavření cíle v 14:50.

Zdravotní služba:

závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Stánkový prodej:

stánek Pivovaru Holba (pivo, kofola),
bufet v centru s klasickým sortimentem (hranolky, bramboráky, klobásy, kuře, guláš, teplé nápoje, cukrovinky i nanuky),
stánek společnosti Vavrys.

Mytí:

v centru cisterna s vodou a lavory.

WC:

TOI-TOI v centru, neznečišťujte okolí centra.

Školka:

v centru závodu bude po oba dny v provozu školka pro nejmladší orienťácké naděje.

Výsledky:

průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru. Konečné výsledky budou zveřejněny na webu závodu. Vedoucí oddílů si mohou objednat výsledky v tištěné podobě za poplatek 50 Kč.

Výdej map:

sobota
po startu posledních závodníků. Bude upřesněno rozhlasem.

neděle po hromadném startu 3. úseků zbylých štafet. Bude upřesněno rozhlasem.

Vyhlášení vítězů:

sobota
cca v 16:30. Bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech v žákovských kategoriích a v kategoriích DH21B a HDR.
V ostatních kategoriích B budou vyhlašováni pouze vítězové.

neděle cca v 13:00. Bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašováni budou štafety na prvních třech místech v kategoriích DH12, D14, H14, D18, H18, D21, H21, D105, H105, D140, H140, H165.

Protesty:

s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

Jury:

složení bude zveřejněno rozhlasem.

Trail-O:

pro závod v Trail-O „Šumperský paradivočák 2010“ budou vydány zvláštní pokyny.

Ubytování:

tělocvična (v případě velkého množství ubytovaných třídy) v Základní škole Mohelnice (ulice Vodní 248). Při prezentaci obdrží každý ubytovací průkaz. Škola bude otevřena v sobotu od 16:30. V neděli je nutné školu opustit do 9:00. Vstup do tělocvičny (tříd) pouze po přezutí. Udržujte čistotu. Dbejte nočního klidu.

Upozornění:

provozování prodejní nebo propagační činnosti v rámci závodů pouze se souhlasem ředitele závodů.
Prostor závodu, Kančí důl, je přirozené obydlí prasete divokého, které má teď na jaře mladé. Pokud se setkáte s bachyní a selátky, nesnažte se je hladit nebo brát pod tričko, ať jsou jakkoliv přítulná.

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010 a Soutěžního řádu Hanácké oblasti.

Hlavní pořadatelé:

sobota
ředitel: Pavel Paloncý
hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1)
stavitelé tratí: Lukáš Růžička (R2), Zdeněk Janů (R2), Radim Ondráček (R2)

neděle
ředitel: Pavel Paloncý
hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1)
stavitelé tratí: Jakub Halama (R1), Jaromír Šrámek (R2)


Pavel Paloncý
ředitel závodů

Petr Turczer
hlavní rozhodčíPokyny ke stažení v doc nebo v pdf.Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o.

Pivovar Holba

Ekozis

Geodetická společnost VozdaREJ.cz

Wago

Pivot

Pramet

ExpresTisk

Penam

Údržba zeleně a parků

Racom

Lesy ČRGigasportToiToi

Orientační běh

ToiToi